Acordo da Xunta de Goberno habilitando a opción dun aprazamento do cargo da cota correspondente ao segundo trimestre de 2020

15 Abr 2020

Tal e como se anunciou na Circular 4 2020, a Xunta de Goberno, tendo en conta o actual estado de alarma decretado polo Goberno de España con motivo da pandemia do Covid-19 e o impacto económico que isto supón para a actividade profesional, aprobou na súa sesión 4/2020 celebrada o pasado 2 de abril, a proposta da Sra. Tesoureira para facilitar o pago da colexiación correspondente ao segundo trimestre de 2020.

ENLACE Á CIRCULAR


Acuerdo da Junta de Gobierno habilitando la opción de un aplazamiento del cargo de la cuota correspondiente al segundo trimestre de 2020

Tal y como se anunció en la Circular 4 2020, la Junta de Gobierno, teniendo en cuenta el actual estado de alarma decretado por el Gobierno de España con motivo de la pandemia del Covid-19 y el impacto económico que esto supone para la actividad profesional, aprobó en su sesión 4/2020 celebrada el pasado 2 de abril, la propuesta de la Sra. Tesorera para facilitar el pago de la colegiación correspondiente al segundo trimestre de 2020.

ENLACE A LA CIRCULAR

 

Compartir