Oferta de emprego

20 Ago 2019

TECSOLED S.L.  con sede no parque empresarial de Alvedro (A Coruña) selecciona arquitecto/a. 

Funcións: Cálculo e confección de orzamentos. -Trato con comerciais. -Interpretación de planos. -Deseño de instalacións. – Realización de esquemas

Requisitos: Grado en Arquitectura – Ingles – Revit.

Tipo de contrato: Asalariado (6 meses +6+12)

Os interesados deben enviar o seu C.V. a:  a.iglesias@tecsoled.com


 Funciones:Cálculo y confección de presupuestos. -Trato con comerciales. -Interpretación de planos. -Diseño de instalaciones. – Realización de esquemas

Requisitos: Grado en arquitectura – Ingles – Revit. 

Tipo de contrato: Asalariado (6 meses +6+12)

Los interesados deben enviar su C.V.  a:  a.iglesias@tecsoled.com

 

Compartir