Modificación da Convocatoria de selección dun equipo que redacte e execute un proxecto de reparación da Casa da Conga

24 Xan 2024

Remitida a convocatoria dun proceso de selección dun equipo para a realización, en réxime de arrendamento de servizos, das obras requiridas polo departamento de inspección e disciplina urbanística do Concello de Santiago en relación cos inmobles en Praza da Quintana, 1 e 3, así como os termos da mesma, recibíronse suxestións de melloras na mesma por parte dalgúns colexiados.

Revisadas as mesmas pola Comisión Executiva do COAG, na súa sesión 2/2024 de 23 de xaneiro, a mesma adoptou o seguinte ACORDO:

MODIFICAR OS REQUISITOS DE INSCRICIÓN, PREVISTOS NO APARTADO C DA CONVOCATORIA, NO APARTADO CORRESPONDENTE Á PRESENTACIÓN DUN DOSSIER CO CURRÍCULO DE TODOS OS INTEGRANTES DO EQUIPO,

Máis información:

Convocatoria: Circular 2 2024

Modificación: Circular 4 2024.

Compartir