Criterios Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo sobre aplicación e interpretación da normativa urbanística vixente.

21 xuñ 2021

Infórmase da publicación na circular 9/2021 da información sobre os criterios da Dirección xeral de ordenación do territorio e urbanismo da xunta de galicia sobre a aplicación e interpretación da normativa urbanística vixente: criterio sobre “a suficiencia do proxecto básico de edificación para a concesión de licencia urbanística” e “interpretación do artigo 40 da lei 2/2016 relativo ás edificacións tradicionais”.

Compartir