Tal e como se anuncia na Circular 7 2019, convócase Xunta Xeral ordinaria, a celebrar en Santiago de Compostela o día 29 de maio de 2019.

Máis información no Panel de Servizos.


Convocatoria de Junta General ordinaria a celebrar el 29 de mayo de 2019

Tal y como se anuncia en la Circular 7 2019, se convoca Junta General ordinaria, a celebrar en Santiago de Compostela el día 29 de mayo de 2019.

Más información en el Panel de Servicios.