Circulares

Novidades na colexiación 2024

Novidades na colexiación 2024

A Xunta Xeral do COAG, conforme á proposta da Xunta de Goberno, aprobou unha serie de cambios nas cotas e servizos colexiais para 2024, que se detallan no documentación dispoñible na web colexial e que teñen como principais novidades as que se indican a continuación:...

read more