Ourense…OLLADAS NA RÚA 2

21 Abr 2014

ABRIL 2014
venres 25/ 19.00 horas

O próximo venres 25 invitámoste á 2ª OLLADA NA RÚA. Terá lugar na Praza de Santa Eufemia para falar e reflexionar sobre este espacio urbano da cidade de Ourense. Para iso contaremos coas visións de Juan Luis Saco Cid dende o punto de vista do cidadán e de Pedro Diéguez Iglesias dende o punto de vista do arquitecto.
¿MIRAMOS TODOS XUNTOS E CONTÁMONOLO?

ABRIL 2014
viernes 25/ 19.00 horas

El próximo viernes 25 te invitamos a la 2ª OLLADA NA RÚA. Tendrá lugar en la Plaza de Santa Eufemia para hablar y reflexionar sobre este espacio urbano de la ciudad de Ourense. Para ello contaremos con las visiones de Juan Luis Saco Cid desde el punto de vista del ciudadano y de Pedro Diéguez Iglesias desde el punto de vista del arquitecto. ¿MIRAMOS TODOS JUNTOS Y NOS LO CONTAMOS?

0063 olladas na rua2 02

A Praza de Santa Eufemia

“Tratábase naqueles intres, finais do século XIX, comezos do XX, (posib. 1899), de ampliar o que era unha pequena rúa, que baixaba dende a rúa dos Zapateiros (Paz), ata a rúa Nova (Lamas Carvajal), conseguindo achegar unha mellor visión da fachada da Igrexa dos Xesuítas, ao mesmo tempo que mellorar enormemente o tránsito de carruaxes na zoa.”

A que hoxe pode ser considerada Praza de Santa Eufemia era a finais do século pasada unha angosta quella, que nalgún tramo tiña unha anchura inferior aos tres metros, flanqueado por vellas casas, que dende a rúa do Instituto, hoxe Lamas Carvajal, desembocaba na praciña que entón recibía o nome de Praza do Recreo. A quella aliñábase coa parte esquerda da fachada da igrexa de Santa Eufemia, polo que a perspectiva ampla sobre a fachada da igrexa non existía ao quedar limitada pola estreiteza da propia rúa do Instituto á que se abría.

Con iso desencadéase un proceso urbanístico que conducido pola man de Vázquez-Gulías, que estará presente na súa maior parte, culminará máis de trinta anos máis tarde cando se consolida, cun resultado brillante, o que hoxe constitúe un dos espazos urbanos máis interesantes e evocadores da cidade de Ourense.

A obra de Vázquez-Gulías na cidade de Ourense

……….

La Plaza de Santa Eufemia

“Tratábase naqueles intres, finais do século XIX, comezos do XX, (posib. 1899), de ampliar o que era unha pequena rúa, que baixaba dende a rúa dos Zapateiros (Paz), ata a rúa Nova (Lamas Carvajal), conseguindo achegar unha mellor visión da fachada da Igrexa dos Xesuítas, ao mesmo tempo que mellorar enormemente o tránsito de carruaxes na zoa.”

La que hoy puede ser considerada Plaza de Santa Eufemia era a finales del siglo pasado un angosto callejón, que en algún tramo tenía una anchura inferior a los tres metros, flanqueado por viejas casas, que desde la calle del Instituto, hoy Lamas Carvajal, desembocaba en la placita que entonces recibía el nombre de Plaza del Recreo. El callejón se alineaba con la parte izquierda de la fachada de la iglesia de Santa Eufemia, por lo que la perspectiva amplia sobre la fachada de la iglesia no existía al quedar limitada por la estrechez de la propia calle del Instituto a la que se abría.

Con ello se desencadena un proceso urbanístico que conducido por la mano de Vázquez-Gulías, que estará presente en su mayor parte, culminará más de treinta años más tarde cuando se consolida, con un resultado brillante, lo que hoy constituye uno de los espacios urbanos más interesantes y evocadores de la ciudad de Ourense.

La obra de Vázquez-Gulías en la ciudad de Ourense

Microsoft PowerPoint - 01_OLLADAS NA RUA 2

Compartir