O COAG presentou un recurso de reposición en impugnación da licitación do Concello de Catoira para adxudicar o Contrato de servizos de redacción do proxecto de mellora da mobilidade e recuperación de espazos públicos no núcleo Paseo Mirador da Ría.

Os principais motivos do recurso foron: a publicación de documentación o día antes da finalización do prazo de presentación de propostas e a valoración como criterios de adxudicación “contar co título de TÉCNICO ÁGORA” da Deputación de Pontevedra ou...

O COAG presentou un recurso de reposición en impugnación da licitación do Concello de Valga para adxudicar o Contrato de servizos de redacción do proxecto de creación de Senda Peonil e Ciclable dende o Lugar de Castiñeiras ata o núcleo de Ponte Valga. Expediente núm.: 209/2024

Os principais motivos da impugnación forom: – As melloras que se valoraban como criterios de adxudicación no entendemento de que as mesmas infrinxían a regulación sobre as melloras ao non supoñer unha perfección do contrato senón que, na opinión do COAG,...

O COAG remitiu ao Concello de Santiago unha solicitude de ampliación do prazo de presentación de propostas. licitación que se encontra en tramitación para adxudicación do contrato de servizos de redacción de Proxecto Básico e Execución (pbe) e dirección facultativa (DO+DI+CSS) do “Barrio verde de Pontepedriña: renaturalización da mazá e creación dun corredor ecolóxico urbano”. expediente: con2024000004.

Á vista do previsto nos pregos e a proposta que hai que presentar, o COAG estima que o prazo de presentación de propostas previsto no é acaído e resulta insuficiente para preparar unha proposta coa debida calidade.