Recompilación de Documentación oficial do DB-HE-2013 de ·Aforro de Enerxía·

0

Co obxecto de facilitar a súa lectura e interpretación, a Área Técnica do COAG elaborou un Informe no que se agrupa toda a documentación oficial publicada ao respecto do novo DB-HE-2013, así como as aplicacións informáticas que poden utilizarse para a verificación do seu cumprimento, enlazadas cos documentos oficiais ou coas páxinas web dende as que poden descargarse as aplicacións.

A actualización do DB HE supuxo a modificación: non só das esixencias básicas e dos métodos de comprobación do cumprimento das devanditas esixencias; senón tamén da estrutura do anterior documento cuxa información se distribúe agora no novo Documento Básico (DB-HE) e nunha serie de Documentos de Apoio (DA-HE).

Co obxecto de facilitar a súa lectura e interpretación, a Área Técnica do COAG elaborou un Informe no que se agrupa toda a documentación oficial publicada ao respecto do novo DB-HE-2013, así como as aplicacións informáticas que poden utilizarse para a verificación do seu cumprimento, enlazadas cos documentos oficiais ou coas páxinas web dende as que poden descargarse as aplicacións.

Inclúese unha breve descrición de cada un dos documentos e aplicacións, xunto coas aclaracións necesarias relativas a ámbitos de aplicación, prazos de vixencia ou condicións particulares de forma concisa, para non sobrecargar o documento.

Acceso ao documento premendo no título.

……….

Recopilación de documentación oficial del DB-HE-2013 de «Ahorro de Energía»

La actualización del DB HE ha supuesto la modificación: no solo de las exigencias básicas y de los métodos de comprobación del cumplimiento de dichas exigencias; sino también de la estructura del anterior documento cuya información se distribuye ahora en el nuevo Documento Básico (DB-HE) y en una serie de Documentos de Apoyo (DA-HE).
 
Con el objeto de facilitar su lectura e interpretación, el Área Técnica del COAG ha elaborado un Informe en el que se agrupa toda la documentación oficial publicada al respecto del nuevo DB-HE-2013, así como las aplicaciones informáticas que pueden utilizarse para la verificación de su cumplimiento, enlazadas con los documentos oficiales o con las páginas web desde las que pueden descargarse las aplicaciones.

Se incluye una breve descripción de cada uno de los documentos y aplicaciones, junto con las aclaraciones necesarias relativas a ámbitos de aplicación, plazos de vigencia o condiciones particulares de forma escueta, para no sobrecargar el documento.

Acceso al documento pulsando en el título.

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube