Real Decreto 903/2022 que modifica o Plan Estatal para o acceso á vivienda e os Programas de axuda á rehabilitación

18 Nov 2022

Corrección de erratas

No BOE do 26 de outubro de 2022, publícase o Real Decreto 903/2022 que modifica o Real Decreto 42/2022 polo que se regula o Plan Estatal para o acceso á vivenda 2022-2025, así como o Real Decreto 106/2018 polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, e o Real Decreto 853/2021 polo que se regulan os programas de axuda en materia de rehabilitación residencial e vivenda social.

Enlace a la publicación

Corrección de erratas

 

Compartir