Oficina de Apoio á Rehabilitación

22 xuñ 2023

Na web OAR tedes acceso ás convocatorias dos programas de axuda á rehabilitación de vivendas e edificios de vivendas para o ano 2023:

Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas

Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio

Programa de axuda á elaboración do Libro do Edificio Existente e a redacción de proxectos de rehabilitación

Acceso OAR

A Oficina de Apoio á Rehabilitación do Colexio de Arquitectos é un instrumento ao servizo dos seus colexiados, técnicos e profesionais con vocación de colaboración coas administracións locais e de información ao conxunto da cidadanía, para facilitar a xestión das axudas destinadas á rehabilitación de vivendas e rexeneración de barrios e optimizar a execución de proxectos co fin de que o maior número de familias benefíciese dos fondos e poidan mellorar a súa calidade de vida. Nesta web podedes atopar, entre outros, o acceso directo ás bases reguladoras e as convocatorias dos programas de axuda á rehabilitación, así como aos cursos e xornadas de asesoramento sobre as axudas e os seus temas relacionados, ao asesoramento técnico en DB-HE e eficiencia enerxética, ou a guías de apoio e documentos tipo que nos serán de gran utilidade durante todo o proceso de solicitude de axudas.

Compartir