Reunión AGAU: Consulta pública previa Regulamento Lei do Solo

3 Xul 2024

Está dispoñible na web de transparencia da Xunta de Galicia a consulta pública previa sobre o Decreto polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia. Con este motivo, a Agrupación de Arquitect@s Urbanistas do COAG, celebrará unha reunión telemática o vindeiro 9 de xullo  ás 16:30h cos seguintes puntos a tratar:

– Pertinencia da participación na consulta pública previa.
– Concreción das aportacións a realizar.
A reunión é aberta a todas as persoas integrantes da AGAU. En caso de que querer asistir, será preciso solicitar a incorporación previamente na agrupación no seguinte enlace:
Unha vez inscrito/a, remitirase o enlace para asistir á reunión telemática.

Compartir