Oferta por Beca

20 Set 2019

Estudo de arquitectura na cidade de A Coruña, selecciona arquitecto/a para Beca. 

requisitos: 

  • arquitecto recen titulado ou estudante con so o Proxecto de remate de carreira pendente.

ofrécese:

  • colaborar no estudio ca redacción de proxectos de arquitectura.

interesados:


Estudio de arquitectura en la ciudad de A Coruña, selecciona arquitecto/a.

requisitos: 

  • arquitecto recien titulado o estudiante con solo el Proyecto de fin  de carrera pendiente.

se ofrece:

  • colaborar en el estudio con la redacción de proyectos de arquitectura. 

interesados:

Compartir