No DOG de 14 de setembro, aparece o anuncio da Xerencia Municipal de Urbanismo, de aprobación inicial do instrumento de ordenación provisional de expediente 16022/411.

Pódese consultar neste ENLACE.