Desde o Instituto Galego de Promoción Económica nos informan sobre as próximas citas virtuais formativas para autónomos, pemes e comerciantes.

(Todas comezan ás 13 horas)

-LUNS, 3:  Google Workspace ou Microsoft 365? Claves prácticas de elección

-MÉRCORES, 5: Canto máis sabes, mellor decides. Cadro de mando para pemes con Power BI

-LUNS, 10:  Os 12 erros máis comúns dun empresario. Como afrontalos?

-MÉRCORES, 12: Como recupero o IVE dos saldos clientes incobrados ou en concursos de acredores? Como tratalo no IRPF ou no IS?

-MÉRCORES, 19:  Como integro a innovación na miña operativa diaria?

-LUNS, 24: Como elimino o papel dos meus procesos administrativos grazas ao uso da firma dixital e a facturación electrónica?

 

INSCRÍBETE