Desde o Instituto Galego de Promoción Económica nos informan sobre as próximas citas virtuais formativas para autónomos, pemes e comerciantes.