Xornadas sobre o exercicio da profesión. Delegación de Lugo

10 Set 2016

O traballo da arquitectura require dunha serie de coñecementos de tipo administrativo e técnico que habitualmente non se explican nas escolas e que son imprescindibles para poder enfrentarse ó exercicio profesional.

As presentes Xornadas pretenden aportar luz sobre conceptos básicos como as obligacións fiscais dun estudo de arquitectura, as coberturas dos sistemas de previsión social, a obrigatoriedade de contratar un seguro de responsabilidade civil ou cómo xestionar un proxecto a través da web colexial.

Estas Xornadas, gratuítas para os membros do COAG, están especialmente dirixidas aos colexiados que se incorporaran nos últimos anos, pero tamén están abertas a aqueles que queiran profundizar nas materias incluidas no programa.

As xornadas estructúranse en 4 bloques temáticos:

– Xornada 1. Sistemas de previsión de saúde

– Xornada 2. Fiscalidade

– Xornada 3. Seguros de reponsabilidade civil

– Xornada 4. Colexiación

Poñentes:

– Monserrat Marcos León. Asesora ADESLAS.

– Carlos Cora. Experto en fiscalidade.

– Pepe Hermo. Arquitecto. Membro do consello de administración de ASEMAS en representacion de Galicia.

– Cristina López Eimil. Arquitecta de visado do COAG.

Datas:

– 15 e 29 de setembro.

– 13 e 27 de octubro.

Horario:

19:00 – 21:00.

Lugar:

Delegación de Lugo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Rúa Puro Cora Xornalistas, 1. Lugo.

Xornadas sobre o exercicio da profesión

El trabajo de la arquitectura requiere de una serie de conocimientos de tipo administrativo y técnico que habitualmente no se explican en las escuelas y que son imprescindibles para poder enfrentarse al ejercicio profesional.

Las presentes Jornadas pretenden aportar luz sobre conceptos básicos como las obligaciones fiscales de un estudio de arquitectura, las coberturas de los sistemas de previsión social, la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil o cómo gestionar un proyecto a través de la web colegial.

Estas jornadas, gratuitas para los miembros del COAG, están especialmente dirigidas a los colegiados que se hayan incorporado en los últimos años, pero también están abiertas a aquellos que quieran profundizar en las materias incluidas en el programa.

Las jornadas se estructuran en 4 bloques temáticos:

– Jornada 1. Sistemas de previsión de salud

– Jornada 2. Fiscalidad

– Jornada 3. Seguros de responsabilidad civil

– Jornada 4. Colegiación

Ponentes:

– Monserrat Marcos León. Asesora ADESLAS.

– Carlos Cora. Experto en fiscalidad.

– Pepe Hermo. Arquitecto. Miembro del consejo de administración de ASEMAS en representacion de Galicia.

– Cristina López Eimil. Arquitecta de visado del COAG.

Fechas:

– 15 y 29 de septiembre.

– 13 y 27 de octubre.

Horario:

19:00 – 21:00

Lugar:

Delegación de Lugo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Rúa Puro Cora Xornalistas, 1. Lugo.

Jornadas sobre el ejercicio de la profesión

Compartir