Reunións de seguemento da Guía de Tramitación de traballos profesionais

0

Tal e como se anuncia mediante Circular 15 2017, os días 24, 25 e 26 de maio, terán lugar nas Delegacións colexiais unhas reunións onde a Área Técnica explicará ós colexiados as novidades da Guía e dos seus instrumentos (COAG-Estudo, Ferramenta web, Axudas, Modelos…), resolva as dúbidas de aplicación e tome nota das suxestións que se presenten para seguir mellorando a Guía e mailo seu uso.

Na mesma circular explícanse as novidades na Guía de Tramitación de traballos profesionais e as melloras introducidas en COAGEstudio para a presentación da documentación.


Tal y como se anuncia mediante Circular 15 2017, los días 24, 25 y 26 de mayo, tendrán lugar en las Delegaciones colegiales unas reuniones donde el Área Técnica explicará a los colegiados las novedades de la Guía y de sus instrumentos (COAG-Estudio, Herramientas web, Ayudas, Modelos…), resuelva las dudas de aplicación y tome nota de las sugerencias que se presenten para seguir mejorando su uso.

En la misma circular se explican las novedades en la Guía de Tramitación de trabajos profesionales y las mejoras introducidas en COAGEstudio para la presentación de la documentación.

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube