Reunións de seguemento da Guía de Tramitación de traballos profesionais

24 maio 2017

Tal e como se anuncia mediante Circular 15 2017, os días 24, 25 e 26 de maio, terán lugar nas Delegacións colexiais unhas reunións onde a Área Técnica explicará ós colexiados as novidades da Guía e dos seus instrumentos (COAG-Estudo, Ferramenta web, Axudas, Modelos…), resolva as dúbidas de aplicación e tome nota das suxestións que se presenten para seguir mellorando a Guía e mailo seu uso.

Na mesma circular explícanse as novidades na Guía de Tramitación de traballos profesionais e as melloras introducidas en COAGEstudio para a presentación da documentación.


Tal y como se anuncia mediante Circular 15 2017, los días 24, 25 y 26 de mayo, tendrán lugar en las Delegaciones colegiales unas reuniones donde el Área Técnica explicará a los colegiados las novedades de la Guía y de sus instrumentos (COAG-Estudio, Herramientas web, Ayudas, Modelos…), resuelva las dudas de aplicación y tome nota de las sugerencias que se presenten para seguir mejorando su uso.

En la misma circular se explican las novedades en la Guía de Tramitación de trabajos profesionales y las mejoras introducidas en COAGEstudio para la presentación de la documentación.

Compartir