Oferta de emprego

27 maio 2019

Empresa de servizos profesionais de sostenibilidade selecciona Consultor Desenvolvemento Urbano Sostenible para a zona de A Coruña.

Buscamos o talento máis motivado e o máis comprometido co noso proxecto, que nos axude a traballar cos nosos clientes na transformación sustentable.

Requisitos:

 • Arquitecto/a  de 3 a 5 años de experiencia en: xestión municipal, planeamiento e desarrollo urbano e movilidade (Plans de Movilidade Urbana Sostenible) e xestión de Fondos Europeos.
 • Manexo áxil de paquete Office en especial Excel, Word y PPT
 • Idiomas:
  • Galego: CELGA
  • Inglés: certificado FIRST ou equivalente
 • valorable: Xestión de fondos Europeos FEDER, FSE, FEADER, etc

Funcións: 

 • Redacción de estudos e proxectos no ámbito do desenvolvemento urbano sustentable.
 • Recompilación de información socio económica dunha cidade, datos de mobilidade urbana pública e privada, cálculos de impacto e pegada de carbono asociada a mobilidade e a proxectos europeos coas administracións públicas. Acompañamento e interlocución cos clientes
 • Redacción e presentación de propostas. Coordinación e traballo en equipo para redacción de entregables de proxecto. Control de operacións con fondos europeos no ámbito urbano.
 • Apoio a oficinas técnicas con clientes públicos.
 • Xornada completa.

Contacto: Olalla Muñiz seleccionarquitectos2019@gmail.com 


Empresa de servicios profesionales de sostenibilidad selecciona Consultor Desarrollo Urbano Sostenible para la zona de A Coruña.

Buscamos el talento más motivado y el más comprometido con nuestro proyecto, que nos ayude a trabajar con nuestros  clientes la transformación sostenible.

Requisitos:

 • Arquitecto/a  de 3 a 5 años de experiencia en: gestión municipal, planeamiento y desarrollo urbano y movilidad (Planes de Movilidad Urbana Sostenible) e gestión de Fondos Europeos.
 • Manejo ágil de paquete Office en especial Excel, Word y PPT
 • Idiomas:
  • Galego: CELGA
  • Inglés: certificado FIRST o equivalente
 • valorable: Gestión de fondos Europeos FEDER, FSE, FEADER, etc

Funciónes: 

 • Redacción de estudios y proyectos en el  ámbito do desenvolvimiento urbano sostenible.
 • Recopilación de información socio económica de una ciudad, datos de movilidad urbana pública e privada, cálculos de impacto e pegada de carbono asociada a movilidad y a proyectos europeos con las administraciones públicas. Acompañamiento e interlocución con los clientes
 • Redacción e presentación de propuestas. Coordinación y trabajo en equipo para redacción de entregables de proyecto. Control de operaciones con fondos europeos en el  ámbito urbano.
 • Apoyo a oficinas técnicas con clientes públicos.
 • Jornada completa.

Contacto: Olalla Muñiz seleccionarquitectos2019@gmail.com 

Compartir