Boletín estadístico observatorio de Vivienda y Suelo

5 Nov 2015

05/11/2015

Boletín estatístico do Observatorio de Vivenda e Solo nº 14, correspondente ao segundo trimestre 2015 editado pola Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo do Ministerio de Fomento.

Boletín estadístico del Observatorio de Vivienda y Suelo nº 14, correspondiente al segundo trimestre 2015 editado por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento.

 

 

 

Compartir