Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

10 xuñ 2024

Infórmase da publicacion, no DOG nº 111 de 10 de xuño, da RESOLUCIÓN do Instituto Galego da Vivenda e Solo do 30 de maio de 2024 pola que se convoca, para a anualidade de 2024, o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.

Esta resolución ten por obxecto convocar, para a anualidade de 2024, o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes (en diante, Fondo de cooperación), así como fixar o procedemento, as condicións e os criterios para acceder a el (código de procedemento VI438A).

Para máis información, consultar o seguinte ENLACE

Compartir