Se amplia o prazo de presentación de candidaturas aos Premios ARQUITECTURA

9 Feb 2022

A recepción de candidaturas permanecerá aberta durante 10 días máis, ate as 13,59 horas do vindeiro 22 de febreiro. Os Premios ARQUITECTURA, organizados polo Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) e co patrocinio oficial de COMPAC, reformulan as distincións que históricamente outorgou o CSCAE, acercando todo tipo de arquitecturas á sociedade, a través do recoñecemento de novos valores sociais e culturais.

Poden presentarse todo tipo de obras e traballos de Arquitectura, Urbanismo, Espazo Público, Paisaxismo, Interiorismo, Efémeras, Deseño de Produto, Deseño Gráfico, Publicacións, Divulgación e Investigación, entre outros.

Unha nova arquitectura máis social, inclusiva e sostible necesita unha nova forma de recoñecemento. Os Premios ARQUITECTURA nacen coa vontade de recoñecer aquelas obras que contribúen á mellora da sociedade actual.

Os premios ARQUITECTURA recoñecerán as obras que mellor contribúen ao interése xeral e difundirán o seu valor á sociedade. Os/as arquitectos/as poden presentar os seus traballos de edificación, planificación urbana e territorial, paisaxe, investigación, arquitecturas mínimas e interiorismo, entre outras, e un comité de expertos do seu Colexio seleccionará os mellores para concurrir aos premios.

En cumprimento das súas funcións, o CSCAE convoca a primeira edición dos Premios Arquitectura co obxectivo de difundir os valores sociais e culturais da Arquitectura e o Urbanismo, reivindicar a súa importancia na saúde, o benestar e a seguridade das persoas e na sustentabilidade do planeta, e recoñecer ao mesmo tempo traxectorias profesionais excelentes nas diferentes maneiras nas que se exerce a profesión.

Para iso, os Premios Arquitectura establecen as seguintes distincións:

  • Seis distincións baseadas en valores (Sustentabilidade e Saúde, Nova Bauhaus, Compromiso, Profesión, Hábitat e Premio Re á rehabilitación, renovación e rexeneración)
  • Tres de carácter especial (Premio de Arquitectura Española, Premio de Urbanismo Español e Premio á Permanencia)

Ditas distincións, recoñecerán a calidade de obras e traballos realizados por arquitectas e arquitectos de acordo co establecido nas correspondentes bases.

Ao ser de carácter honorífico, estes premios non comportan dotación económica.

En relación coas modalidades de distincións indicadas, non apartado 5 dás bases, indicar que poderán presentar propostas, entre outros, vos representantes dous órganos de goberno dous Colexios de Arquitectos.

Do conxunto das propostas presentadas, os Colexios realizarán unha selección das existentes no seu ámbito territorial, para o que designarán un Comité de Selección formado por un mínimo de tres membros. O mecanismo de elección do comité quedará á discrecionalidad dos Colexios e Consellos Autonómicos, segundo proceda, e queda fóra da regulación das bases establecidas polo CSCAE.

Conforme ao anterior, a Xunta de Goberno, na súa sesión 10/2021 de 11 de novembro, adoptou ou seguinte ACORDO:

  • CONVOCAR UN PROCESO DE SELECCIÓN DE PROPOSTAS DO COAG AOS PREMIOS ARQUITECTURA 2021 CONVOCADOS POLO CSCAE, CONFORME ÁS DISPOSICIÓNS QUE SE INDICAN A continuación.
  • DELEGAR A COMISIÓN DE CULTURA AS DECISIÓNS DE TRÁMITE NECESARIAS PARA LEVAR A CABO A CONVOCATORIA.

A presentación deberá facerse a traves de: http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas

Máis información na Circular 21 2020

Compartir