Resultado das eleccións á Xunta Directiva da Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses

26 Mar 2018

Tal e como se anuncia na Circular nº 6, declaráronse directamente electos os candidatos presentados, por haber unha única candidatura para cada un dos postos da Xunta Directiva da Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses do COAG.

Resultado de las elecciones a la Junta Directiva de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses

Tal y como se anuncia en la Circular nº 6, se declararon directamente electos los candidatos presentados, por haber una única candidatura para cada uno de los puestos de la Junta Directiva de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del COAG.

Compartir