No DOG de 31 de xullo, publícase o Decreto 92/2019, do 11 de xullo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se modifica o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Pode accederse á publicación a través do seguinte ENLACE.


Publicación en el DOG de la modificación del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia

En el DOG de 31 de julio, se publica el Decreto 92/2019, de 11 de julio de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, por el que se modifica el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aproueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

Puede accederse a la publicación a través del siguiente ENLACE.