Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de outubro de 2021. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.


Normativa y acuerdos de interés publicados en el mes de octubre de 2021

Publicado en la zona de normativa el listado de la Normativa de interés del mes de octubre de 2021. Dicho listado, estará disponible permanentemente en el apartado de la “Normativa Técnica”, a su lado izquierdo, y en los “documentos de apoyo” de la web colegial.