Instrución interpretativa da Lei 1/2019 de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

0
Posted by / 19 agosto 2019 / Categories: Lexislación, Normativa / 0 Comments

No DOG do 13 de agosto, publícase a instrución interpretativa conxunta da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e da Consellería de Cultura e Turismo para a aplicación das seccións 1ª, Normas de aplicación directa, e 2ª, Licenzas directas, do capítulo V do título I da Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia.

Acceso á publicación no DOG.


Instrucción interpretativa de la Ley 1/2019 de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia

En el DOG del 13 de agosto, se publica la instrucción interpretativa conjunta de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda y de la Consellería de Cultura y Turismo para la aplicación de las secciones 1ª, Normas de aplicación directa, y 2ª, Licencias directas, del capítulo V del título I de la Ley 1/2019, del 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia.

Acceso a la publicación en el DOG.

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube