Aprobadas as Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia

26 Nov 2019

No DOG de 25 de novembro publícase a orde do 10 de outubro de 2019, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, de aprobación das normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia.

O Diario Oficial de Galicia publica a Orde desta nova ferramenta en materia urbanística, que prioriza a dixitalización dos datos espaciais como garantía de acceso á planificación territorial ao conxunto da sociedade.

As primeiras normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia entrarán en vigor en maio de 2020 para unificar criterios técnicos para a elaboración de documentos de ordenación.

Estas normas técnicas que representan un novo paso na estratexia normativa impulsada pola Xunta hai xa unha década na que prima a simplificación do planeamento.

Tamén se procura unha maior transparencia e lexibilidade, ao facilitar e axilizar a súa elaboración, tramitación e coñecemento.

Grazas a este documento técnico de planeamento avánzase un novo paso na estratexia normativa do Goberno para acadar un urbanismo responsable que de valor ao territorio.

Enlace ao DOG.

Nota de prensa da Xunta de Galicia.


Aprobadas las Normas técnicas de planeamiento urbanístico de Galicia

En el DOG de 25 de noviembre se publica la orden del 10 de octubre de 2019, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, de aprobación de las normas técnicas de planeamiento urbanístico de Galicia.

El Diario Oficial de Galicia publica la Orden de esta nueva herramienta en materia urbanística, que prioriza la digitalización de los datos espaciales como garantía de acceso a la planificación territorial al conjunto de la sociedad.

Las primeras normas técnicas de planeamiento urbanístico de Galicia entrarán en vigor en mayo de 2020 para unificar criterios técnicos para la elaboración de documentos de ordenación.

Estas normas técnicas que representan un nuevo paso en la estrategia normativa impulsada por la Xunta hace ya una década en la que prima la simplificación del planeamento.

También se busca una mayor transparencia y legibilidad, al facilitar y agilizar su elaboración, tramitación y conocimiento.

Gracias a este documento técnico de planeamiento se avanza un nuevo paso en la estrategia normativa del Gobierno para conseguir un urbanismo responsable que aporte valor al territorio.

Enlace al DOG.

Nota de prensa de la Xunta de Galicia.

Compartir