Nova Lei de Patrimonio cultural de Galicia

18 maio 2016

No Diario Oficial de Galicia do 16 de Maio publicouse a nova Lei 5/2016 de 4 de Mayo do Patrimonio cultural de Galicia.  Esta lei ten por obxecto a protección, conservación, acrecentamento, difusión e fomento do patrimonio cultural de Galicia. Derroga de forma expresa: a) A Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia: b) A Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos Camiños de Santiago, e c) A Lei 12/1991, do 14 de novembro, de traballos de dotación artística nas obras públicas e Camiños de Santiago de Galicia. Entra en vigor  aos tres meses da súa publicación no DOG, e dicir o 16/08/2016

En el Diario Oficial de Galicia del 16 de Mayo se publicó la nueva Ley 5/2016 de 4 de Mayo del Patrimonio cultural de Galicia. Esta ley tiene por objeto a protección, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento del patrimonio cultural de Galicia. Deroga de forma expresa: a) La Ley 8/1995, de 30 de octubre, del patrimonio cultural de Galicia: b) La Ley 3/1996, de 10 de mayo, de protección de los Caminos de Santiago, y c) La Ley 12/1991, de 14 de noviembre, de trabajos de dotación artística en las obras públicas y Caminos de Santiago de Galicia. Entra en vigor a los tres meses de su publicación en el DOG, es decir el 16/08/2016

Compartir