O pasado mes de novembro, o Colexio presentou aportacións no pertinente prazo a este Anteproxecto. Actualmente está aberto o prazo para presentación de suxestións ate o 20 de decembro.

Aqueles colexiados que queran completala ou mellorala, si o estiman oportuno, poderán facelas chegar ao Colexio para a súa presentación conxunta.

As achegas do Colexio están dispoñibles no seguinte ENLACE.

Pode accederse ao texto do anteproxecto, a través do seguinte ENLACE.