Atención colexial o martes 24 de febreiro “Martes de Entroido”

19 Feb 2020

Infórmase que o vindeiro martes 24 de febreiro, con motivo da festividade de Martes de Entroido, a Sede colexial e as oficinas colexiais de A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago e Vigo permanecerán pechadas, polo que só haberá atención presencial nas delegacións de Pontevedra e Ferrol.

Atención telefónica.

Con motivo da festividade do Martes de Entroido, debido á redución de efectivos por mor do desfrute do festivo polo persoal, indicase que ese día non haberá servizo de atención telefónica.

Atención telemática.

Polos motivos expostos, recomendase que o vindeiro 24 de febreiro o contacto co COAG, se realice a través da plataforma de consultas colexial, dispoñible no panel de servizos da web colexial.

En relación co anterior, lémbrase que, a través da referida plataforma, se poden realizar consultas sobre cuestións como:

No caso de non ter claro o ámbito da consulta, deberase usar a modalidade de Outras consultas. Tamén é posible presentar reclamacións por este medio.

Lamentamos as molestias que esta circunstancia poida causar.


Atención colegial el martes 24 de febrero “Martes de Carnaval”

Se informa que el próximo martes 24 de febrero, con motivo de la festividad de Martes de Carnaval, la Sede colegial y las oficinas colegiales de A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago y Vigo permanecerán cerradas, por lo que solo habrá atención presencial en las delegaciones de Pontevedra y Ferrol.

Atención telefónica.

Con motivo de la festividad del Martes de Carnaval, debido a la reducción de efectivos por mor del disfrute del festivo por el personal, indicara que ese día no habrá servicio de atención telefónica.

Atención telemática.

Por los motivos expuestos, recomendara que el próximo 24 de febrero el contacto con el COAG, se realice a través de la plataforma de consultas colegial, disponible en el panel de servicios de la web colegial.

En relación con lo anterior, se recuerda que, a través de la referida plataforma, se pueden realizar consultas sobre cuestiones como:

En caso de no tener claro el ámbito de la consulta, se deberá usar la modalidad de Otras consultas. También es posible presentar reclamaciones por este medio.

Lamentamos las molestias que esta circunstancia pueda causar.

Compartir