5 Feb 2016

Oferta de emprego en Vigo.

05/02/2016

Arquitecto para traballo en estudio.

Posto: Arquitecto.

Descrición de funcións:

Desenvolvemento de todas as fases de proxecto, especialmente:

– valorarase competencia na elaboración de proxectos de execución en edificación.

-valorarase experiencia en elaboración de memorias, medicións e presupostos.

Localidade: Vigo.

Requisitos mínimos:

manexo de programas CAD (Autocad, Revit, Sketchup, 3ds), de deseño (Adobe CS), Medicións (Presto, Arquímedes) e xestión; Inglés.

3 anos de experiencia mínima en posto similar.

Tipo de contrato: Xornada completa.

Salario: Non especificado.

Interesados enviar Curriculum Vitae a: 14159265z@gmail.com

Compartir