Deputación da Coruña – Unha praza de arquitecto/a

15 maio 2023

No BOE de 15 de maio, publícase a resolución de 25 de abril de 2023, da Deputación provincial da Coruña, referente á convocatoria para proveer unha praza de Arquitecto/a. Esta publicación inicia o prazo de presentación de solicitudes.

Enlace ao BOE.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir