Concello de Lobios – Praza de arquitecto/a

17 Feb 2023

No BOE de 16 de febreiro aparece a Resolución de 2 de febreiro de 2023, do Concello de Lobios (Ourense), referente á convocatoria para proveer varias prazas, entre as que figura unha de arquitecto/a. Esta publicación inicia o prazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles.

  • LOBIOS

RESOLUCIÓN do 2 de febreiro de 2023, do Concello de Lobios (Ourense), referente á convocatoria para proveer varias prazas. BOE 16/02/2023

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir