Concello de Cee – Unha praza de Arquitecto/a

29 Nov 2023

No BOP-A Coruña de 27 de novembro publicase a Resolución da Alcaldía número 1051/2023 e data 20 de novembro de 2023, aprobaronse as bases que rexen a convocatoria para a cobertura definitiva, en propiedade mediante sistema de concurso-oposición libre dunha praza de arquitecto, vacante, no Concello de Cee.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado».

ENLACE AO BOP.

Compartir