Concello de Carral – 1 praza de arquitecto/a

3 Xan 2024

No Boletín Oficial del Estado de 28 de decembro de 2023, publicouse a resolución do Concello de Carral referente á convocatoria para proveer varias prazas, entre as que se inclúe 1 praza de arquitecto/a, como persoal laboral fixo, a cubrir mediante sistema de concurso en turno libre.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado».

ENLACE AO BOE

Compartir