Concello de Arteixo – unha praza de arquitecto/a urbanista_Actualización

28 Xul 2023

No BOP A Coruña de data 19 de xuño, anúnciase a Convocatoria e bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de Arquitecto/a do Concello de Arteixo. ACTUALIZACIÓN No Diario Oficial de Galicia de 27 de xullo, publícase o ANUNCIO da resolución da convocatoria e das bases do proceso de selección para a cobertura en propiedade do posto de arquitecto/a.

Enlace ao BOP.

Enlace ao DOG

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir