Concello de Antas de Ulla – Unha praza de arquitecto/a

20 maio 2024

No BOP Lugo de 18 de maio aparece o anuncio do Concello de Antas de Ulla (Lugo) coa convocatoria para a provisión dunha praza de arquitecto/a, funcionario/a interino/a, do Concello de Antas de Ulla, a media xornada, ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de dez días naturais a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Enlace ao BOP Lugo.

Compartir