Concello da Coruña – Convocatoria de listas de arquitectos/as interinos

16 Nov 2020

No BOP-A Coruña de 16 de novembro, aparece o anuncio do Concello da Coruña coa convocatoria do proceso selectivo para a elaboración de listas co obxecto de proceder á cobertura con carácter interino de prazas de arquitecto/a.

O prazo de presentación de solicitudes é de DEZ DÍAS HÁBILES, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

As bases desta convocatoria están a disposición dos interesados na páxina web do Concello da Coruña (www.coruna.es) na pestana “Concello” opción “Selección de Persoal”.

ENLACE AO ANUNCIO.


Concello da Coruña – Convocatoria de listas de arquitectos/as interinos

En el BOP-A Coruña de 16 de noviembre, aparece el anuncio del Ayuntamiento de A Coruña con la convocatoria del proceso selectivo para la elaboración de listas con el objeto de proceder a la cobertura con carácter interino de plazas de arquitecto/la.

El plazo de presentación de solicitudes es de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Las bases de esta convocatoria están a disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento de A Coruña ( www.coruna.es) en la pestaña “Ayuntamiento” opción “Selección de Personal”.

ENLACE AL ANUNCIO.

Compartir