Concello de Betanzos – Unha praza de Arquitecto/a

27 Nov 2023

No BOE de 27 de novembro publicase a Resolución de 17 de novembro de 2023, do Concello de Betanzos (A Coruña), referente á convocatoria para proveer unha praza de Arquitecta/o ARI, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Arquitecta ARI, mediante o sistema de concurso oposición, en turno libre.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado».

ENLACE AO BOE.

Compartir