Últimas datas para a matriculación na edición de Pontevedra

0
Posted by / 22 febrero 2018 / Categories: Campañas COAG, Cursos, Delegación Pontevedra, Formación / 0 Comments

Os vindeiros días 1 e 2 de marzo, terá lugar en Pontevedra o Curso de acústica en la arquitectura. DB-HR y otras normativas.

Pontevedra | Lugo | A Coruña

O obxectivo principal deste curso é que os alumnos adquiran os coñecementos e prácticas necesarias para a definición proxectual e execución de obras de acondicionamento acústico tanto en edificación como en actividades ruidosas.

Para iso realizaranse casos prácticos de cálculo en edificación e actividades, ensaios in situ e exemplos de medidas de mellora en rehabilitación. Describirase a metodoloxía seguida para o desenvolvemento dun proxecto, interpretaranse os resultados obtidos, e comentaranse as dificultades habituais que xorden durante a elaboración deste tipo de estudos.

máis información


Últimas fechas para la matriculación en la edición de Pontevedra

Los próximos día 1 y 2 de marzo, tendrá lugar en Pontevedra el Curso de acústica en la arquitectura. DB-HR y otras normativas.

El objetivo principal de este curso es que los alumnos adquieran los conocimientos y prácticas necesarias para la definición proyectual y ejecución de obras de acondicionamiento acústico tanto en edificación como en actividades ruidosas.

Para ello se realizarán casos prácticos de cálculo en edificación y actividades, ensayos in situ y ejemplos de medidas de mejora en rehabilitación. Se describirá la metodología seguida para el desarrollo de un proyecto, se interpretarán los resultados obtenidos, y se comentarán las dificultades habituales que surgen durante la elaboración de este tipo de estudios.

más información

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube