Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico AADIPA

31 Mar 2015

Últimos días para participar na 2ª edición.

O próximo mércores 15 de abril ás 24.00 h finaliza o prazo de inscrición para participar na 2ª edición do Premio Europeo de Intervención no Patrimonio Arquitectónico AADIPA, certame bienal organizado co soporte do COAC (Colexio Oficial de Arquitectos de Cataluña) e AADIPA (Agrupación de Arquitectos para a Defensa e a Intervención no Patrimonio Arquitectónico) cuxo obxectivo reside en distinguir a boa práctica patrimonial e contribuír á súa divulgación.

O Premio Europeo de Intervención no Patrimonio Arquitectónico AADIPA xorde do convencemento que no contexto actual, en que o patrimonio arquitectónico ademais dun instrumento fundamental de coñecemento é considerado un recurso socio-económico de primeira orde para o desenvolvemento sostible dos territorios, resulta imprescindible a divulgación, distinción e recoñecemento das obras e proxectos de calidade que contribúen á preservación da memoria colectiva.

Con esta a súa segunda convocatoria, cuxo prazo de inscrición finaliza o próximo 15 de abril de 2015 ás 24.00 h, o Premio ten a vontade de consolidarse como catalizador e observatorio dos novos retos que engade a globalización da arquitectura contemporánea, na conservación e intervención do patrimonio construído. Os expertos implicados na interdisciplinar cadea de valor do patrimonio -arquitectos, historiadores, arqueólogos… -, poderán participar nun certame que concluirá coa entrega de premios no marco da Bienal Internacional sobre patrimonio arquitectónico que se organiza en xuño de 2015 en Barcelona co soporte do COAC, AADIPA e a Generalitat de Catalunya.

A convocatoria divídese en 4 categorías:

 • Categoría A: Intervención no patrimonio construído
  Todas aquelas intervencións arquitectónicas, permanentes ou efémeras, en bens arquitectónicos de interese patrimonial.
 • Categoría B: Espazos exteriores
  Todas aquelas intervencións no espazo público histórico, en ámbitos de monumentos e paisaxes culturais.
 • Categoría C: Plan
  Todos aqueles traballos de plan dirixidos á protección, conservación ou posta en valor do patrimonio arquitectónico.
 • Categoría D: Divulgación
  Todas aquelas iniciativas, actividades e accións que teñen como obxectivo a divulgación dos valores do patrimonio arquitectónico.

Como requisito, todos os traballos presentados deberon finalizar, terse realizado ou publicado no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2008 e o 31 de decembro de 2014. O Xurado estará formado por: Antón Capitel, Toni Gironés, Malgorzata Rozbicka, Joaquín Pérez, Jose Luís Infanzón, Giuseppe Lonetti, Antoni Vilanova, Sonia Puente Landázuri, Cristopher Graz, Raquel Lacuesta e Miguel Angel Troitiño; e os premiados recibirán como galardón unha reprodución enmarcada dunha fotografía orixinal de Francesc Català Roca e os finalistas, un diploma acreditativo. Os traballos premiados, os finalistas e os presentados formarán parte do catálogo que se edita cada edición co fin de documentar o certame.

Na primeira edición do Premio Europeo de Intervención no Patrimonio Arquitectónico AADIPA, dirixido por por Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano, e Jordi Portal, arquitectos membros da agrupación AADIPA, presentáronse 200 proxectos de equipos procedentes de 8 países distintos e contou cun xurado internacional, para cada categoría, formado por reputados expertos no ámbito da intervención no Patrimonio Arquitectónico. Os proxectos gañadores foron: na categoría Ao New Rijksmuseum de Ámsterdam de Cruz e Ortiz Arquitectos, na Categoría B o proxecto Tres Places a Oliana de Joaquín Pérez Sánchez e Eva Girona Cabre, na catergoría C o plan Plan Especial Urbanístico do Conxunto Histórico de Cadaqués (PEUCHC) de Antoni Vilanova e Susanna Moya, e por último na categoría de divulgación o proxecto Homo Faber, arquitectura preindustrial do Canto de Ademuz de Fernando Vegas Lopez-Manzanares e Camilla Mileto.

El próximo miércoles 15 de abril a las 24.00h finaliza el plazo de inscripción para participar en la 2ª edición del Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico AADIPA, certamen bienal organizado con el soporte del COAC (Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña) y AADIPA (Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico) cuyo objetivo reside en distinguir la buena práctica patrimonial y contribuir a su divulgación.

El Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico AADIPA surge del convencimiento que en el contexto actual, en que el patrimonio arquitectónico además de un instrumento fundamental de conocimiento es considerado un recurso socio-económico de primer orden para el desarrollo sostenible de los territorios, resulta imprescindible la divulgación, distinción y reconocimiento de las obras y proyectos de calidad que contribuyen a la preservación de la memoria colectiva.

Con esta su segunda convocatoria, cuyo plazo de inscripción finaliza el próximo 15 de abril de 2015 a las 24.00h, el Premio tiene la voluntad de consolidarse como catalizador y observatorio de los nuevos retos que añade la globalización de la arquitectura contemporánea, en la conservación e intervención del patrimonio construido. Los expertos implicados en la interdisciplinar cadena de valor del patrimonio –arquitectos, historiadores, arqueólogos…–, podrán participar en un certamen que concluirá con la entrega de premios en el marco de la Bienal Internacional sobre patrimonio arquitectónico que se organiza en junio de 2015 en Barcelona con el soporte del COAC, AADIPA y la Generalitat de Catalunya.

La convocatoria se divide en 4 categorías:

 • Categoría A: Intervención en el patrimonio construido

  Todas aquellas intervenciones arquitectónicas, permanentes o efímeras, en bienes arquitectónicos de interés patrimonial.

 • Categoría B: Espacios exteriores

  Todas aquellas intervenciones en el espacio público histórico, en entornos de monumentos y paisajes culturales.

 • Categoría C: Planeamiento

  Todos aquellos trabajos de planeamiento dirigidos a la protección, conservación o puesta en valor del patrimonio arquitectónico.

 • Categoría D: Divulgación

  Todas aquellas iniciativas, actividades y acciones que tienen como objetivo la divulgación de los valores del patrimonio arquitectónico.

Como requisito, todos los trabajos presentados deben haber finalizado, haberse realizado o publicado en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2014. El Jurado estará formado por: Antón Capitel, Toni Gironés, Malgorzata Rozbicka, Joaquín Pérez, Jose Luís Infanzón, Giuseppe Lonetti, Antoni Vilanova, Sonia Puente Landázuri, Cristopher Graz, Raquel Lacuesta y Miguel Angel Troitiño; y los premiados recibirán como galardón una reproducción enmarcada de una fotografía original de Francesc Català Roca y los finalistas, un diploma acreditativo. Los trabajos premiados, los finalistas y los presentados formarán parte del catálogo que se edita cada edición con el fin de documentar el certamen.

En la primera edición del Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico AADIPA, dirigido por por Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano, y Jordi Portal, arquitectos miembros de la agrupación AADIPA, se presentaron 200 proyectos de equipos procedentes de 8 países distintos y contó con un jurado internacional, para cada categoría, formado por reputados expertos en el ámbito de la intervención en el Patrimonio Arquitectónico. Los proyectos ganadores fueron:

en la categoría A el New Rijksmuseum de Ámsterdam de Cruz y Ortiz Arquitectos, en la Categoría B el proyecto Tres Places a Oliana de Joaquín Pérez Sánchez y Eva Girona Cabre, en la catergoría C el plan Plan Especial Urbanístico del Conjunto Histórico de Cadaqués (PEUCHC) de Antoni Vilanova y Susanna Moya, y por último en la categoría de divulgación el proyecto Homo Faber, arquitectura preindustrial del Rincón de Ademuz de Fernando Vegas Lopez-Manzanares y Camilla Mileto.

Bases completas:

www.eu-architecturalheritage.org

Compartir