Concurso “Mi Casita”

18 Abr 2016

O Fogar Sor Eusebia da Coruña, coa colaboración da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, do concello da Coruña e da Xunta de Galicia, convocan o Concurso de ideas para o proxecto “Mi Casita” do Fogar Sor Eusebia, propoñendo aos profesionais de arquitectura en colaboración con estudantes da Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña (UDC), pensar na solución arquitectónica dunha unidade mínima residencial para persoas que viven e dormen á intemperie, e que non aceptan ningunha norma mínima de convivencia das entidades que dan aloxamento social na cidade.

El Hogar Sor Eusebia de A Coruña, con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, del ayuntamiento de A Coruña y de la Xunta de Galicia, convocan el Concurso de Ideas para el proyecto “Mi Casita” del Hogar Sor Eusebia, proponiendo a los profesionales de arquitectura en colaboración con estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de A Coruña (UDC), pensar en la solución arquitectónica de una unidad mínima residencial para personas que viven y duermen a la intemperie, y que no aceptan ninguna norma mínima de convivencia de las entidades que dan alojamiento social en la ciudad.

Compartir