CONCELLO DE SANXENXO: Contratación do servizo de redacción da modificación puntual número 8 do Plan xeral de ordenación municipal

16 Nov 2017

No BOP-Pontevedra e no DOG de 16 de novembro, aparece o anuncio de licitación para a contratación do servizo de redacción da modificación puntual número 8 do Plan xeral de ordenación municipal de Sanxenxo.

O prazo de presentación de proposicións será de 15 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no BOP de Pontevedra, DOG e no perfil do contratante do órgano de contratación que figura na páxina web do Concello de Sanxenxo www.sanxenxo.es.

ENLACE A BOP-PONTEVEDRA.

ENLACE A DOG.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que estando admitidos os Arquitectos para participar considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir