Ampliación de prazo de entrega no Concurso Piscinas descubertas na Praia da Concha – Compostela en Vilagarcía de Arousa

27 Out 2020

Habida conta de que o día 2 de novembro é festivo nalgunhas comunidades autónomas, amplíase ata o día 3 de novembro, ás 13 horas, o prazo de entrega de propostas para este Concurso.

Anuncio da ampliación do prazo

Contrato de servizos, mediante concurso de proxecto, con intervención de xurado, para a redacción de proxecto básico e de execución e dirección facultativa de obra de construción de piscinas descubertas e reordenación da contorna inmediata, na praia de Concha-Compostela en Vilagarcía de Arousa.

Na elaboración das bases e do prego participou o COAG.

 • Expediente:    CT 4/2020-e
 • Órgano de Contratación: Xunta de Goberno do Concello de Vilagarcía de Arousa
 • Estado da Licitación: Publicada
 • Obxecto do contrato: Contrato de servizos, mediante concurso de proxecto, con intervención de xurado, para a redacción de proxecto básico e de execución e dirección facultativa de obra de construción de piscinas descubertas e reordenación da contorna inmediata, na praia de Concha-Compostela
 • Valor estimado do contrato: 47.500,00   Euros
 • Tipo de Contrato: Servizos
 • Código CPV: 71230000-Servizos de organización de concursos de proxectos de arquitectura.
 • Lugar de Execución: Vilagarcía de Arousa – Pontevedra
 • Procedemento de contratación: Aberto
 • Data fin de presentación de ofertas: 02/11/2020 13:00

Anuncio na Plataforma de Contratación do Estado.


Ampliación del plazo de entrega en el Concurso Piscinas descubiertas en la Playa de la Concha – Compostela en Vilagarcía de Arousa

Anuncio de la ampliación del plazo.

Habida cuenta de que el día 2 de noviembre es festivo en algunas comunidades autónomas, se amplía hasta el día 3 de noviembre, a las 13 horas, el prazo de entrega de propuestas para este Concurso.

Contrato de servicios, mediante concurso de proyecto, con intervención de jurado, para la redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de obra de construcción de piscinas descubiertas y reordenación del entorno inmediato, en la playa de Concha-Compostela.

En la elaboración de las bases y del pliego participó el COAG.

 • Estado de la Licitación: Publicada
 • Objeto del contrato: Contrato de servicios, mediante concurso de proyecto, con intervención de jurado, para la redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de obra de construcción de piscinas descubiertas y reordenación del entorno inmediato, en la playa de Concha-Compostela
 • Valor estimado del contrato: 47.500,00   Euros
 • Tipo de Contrato: Servicios
 • Código CPV: 71230000-Servicios de organización de concursos de proyectos de arquitectura.
 • Lugar de Ejecución: Vilagarcía de Arousa – Pontevedra
 • Procedimiento de contratación: Abierto
 • Fecha fin de presentación de ofertas: 02/11/2020 13:00

Anuncio en la Plataforma de Contratación del Estado.

Compartir