Asinado un convenio coa Xunta para impulsar o uso da madeira na construción

13 Dec 2019

O pasado 12 de decembro, tivo lugar a sinatura dun Convenio de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) e o COAG para promover o coñecemento en materia de construción e rehabilitación con madeira e a divulgación de obras exemplares.

O Convenio foi asinado polo conselleiro de Economía, Emprego e Industria e a decana do COAG, na xornada na que tamén se visitaron as obras de rehabilitación integral dun edificio con estrutura de piñeiro tea de Arrobake Arquitectos que recibiu asistencia técnica do CIS Madeira.

O acordo ten como obxectivo poñer en valor a madeira estrutural como material de calidade alternativo na construción a través do deseño de actuacións conxuntas para difundir as súas vantaxes sociais, ambientais e económicas; colaborar na transferencia de coñecemento mediante o asesoramento mutuo e promover a formación e divulgación de produtos.


Firmado un convenio con la Xunta para impulsar el uso de la madera en la construcción

El pasado 12 de diciembre, tuvo lugar a firma de un Convenio de colaboración entre la Agencia Gallega de la Industria Forestal (GENERA) y el COAG para promover el conocimiento en materia de construcción y rehabilitación con madera y la divulgación de obras ejemplares.

El Convenio fue firmado por el conselleiro de Economía, Empleo e Industria y la decana del COAG, en la jornada en la que también se visitaron las obras de rehabilitación integral de un edificio con estructura de pino tela de Arrobake Arquitectos que recibió asistencia técnica del CIS Madera.

El acuerdo tiene como objetivo poner en valor la madera estructural como material de calidad alternativo en la construcción a través del diseño de actuaciones conjuntas para difundir sus ventajas sociales, ambientales y económicas; colaborar en la transferencia de conocimiento mediante el asesoramiento mutuo y promover la formación y divulgación de productos.

 

 

Compartir