O concello de Lugo desestima o recurso de reposición interposto polo COAG contra o acordo da Xunta de goberno local 6/646 de aprobación da contratación do servizo da dirección de obra, dirección de execución material e coordinación en materia de seguridade e saúde durante a execución das obras de construccion dun edificio de benestar social Aquilino Iglesia

17 Feb 2021

Enlace á Escrito do Concello de Lugo 

Recurso de reposición interposto polo COAG

Compartir