O motivo da impugnación son os criterios de adxudicación.

Enlace ao recurso