O COAG impugnou as seguintes 5 licitacións do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para a adxudicación de 5 contratos de servizos de redacción de proxectos e dirección de obras de edificios de vivendas de promoción pública, garaxes, rochos e locais

Recurso de reposición contra a licitación da Consellería de Política Social e Xuventude para a Contratación do servizo de redacción de proxecto básico e de execución, estudo de seguridade e saúde e servizo de dirección de obras de remodelación para implantación dun novo modelo residencial de maiores da Xunta de Galicia na residencia de maiores A Milagrosa en Lugo incluído dentro do “Plan de Recuperacion, Transformacion e Resiliencia -financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU”. (Referencia de expediente CPS-2023-0007; Expediente 10/2023)