Tal e como se anunciou na Circular 13 2021, procedeuse á convocatoria dun proceso de selección para a contratación, en réxime de arrendamento de servizos, dun/dunha arquitecto/a para realizar traballos vinculados á actualización das fichas de servidumes e límites de dominio.

Rematado dito proceso, pode consultarse o resultado do mesmo no seguinte ENLACE