Plan de formación 2020-2021

2 Dec 2020

En relación coas actividades formativas propias do COAG para o 2020-2021, atópanse dispoñible para os colexiados a información sobre as liñas temáticas e planificación de accións formativas para o 2020-2021 e a análise dos resultados da enquisa de preferencias formativas 2020-2021


Plan de formación 2020-2021

En relación con las actividades formativas propias del COAG para el 2020-2021, se encuentran disponibles para los colegiados la información sobre las líneas temáticas y planificación de acciones formativas para el 2020-2021 y el análisis de los resultados de la ecuestra de preferencias formativas 2020-2021.

 

Compartir